Free mind = Better Performance - Coach og Trusted Advisor Mads Qwist
Du har ingen indflydelse på, hvad du tænker!
8. oktober 2018
Din ‘State of Mind’​ er fundamentet for alle dine præstationer!
22. oktober 2018

Free mind = Better Performance

I sidste uge skrev jeg om, at det altid er tanker, der skaber følelser, så uanset hvad, vi føler, kan vi altid pege tilbage til grundprincippet ‘tanke’. Og ‘tanke’ er ikke virkeligheden, situationen eller andre mennesker – det er derimod noget inde i os; og det skifter naturligt og hele tiden, hvis vi lader det. Altid mod mere ro og klarhed.

Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde med politi- og militærestyrker, personalet på skadestuer, diplomater, elitesportsfolk, professionelle kunstnere og mange andre, der på hver deres måde var særligt afhængige af at være ‘bedst, når gælder’.

Det interessante har i alle tilfælde været forholdet imellem, hvordan de ofte intuitivt forstod deres mentale design og var klar til at yde deres bedste, og hvad de andre gange troede, at de skulle gøre for at være klar til at yde deres bedste.

De fleste har hørt, set og læst en masse om, hvordan præstationer søges forbedret med mentaltræning i alle mulige sammenhænge, hvor visualisering, bevidste tankemønstre og meditation har fyldt meget. Udfordringen er ofte, at når vi introducerer mentaltræning og bevidste modeller, så tilfører vi flere tanker (om vores tanker). Vi har et naturligt flow af tanker, der nogle gange bærer støj med sig (irritation, usikkerhed, udbrud, bebrejdelse etc.), og når flowet ikke passer til vores model af ‘high performance’, så tilføjer vi et forudprogrammeret mønster (mentaltræningen), der skal ændre eller overskrive det naturlige. Resultatet bliver, at vi tænker mere og øger den mentale belastning. Nogle vil mene, at når bare kvaliteten af de forudprogrammerede tanker er bedre, er det ok, at der er (signifikant) flere tanker.

Hvis vi i stedet stiller skarpt på de situationer, hvor vi naturligt og ubesværet top-præsterer uanset kontekst og kigger efter fællesnævnere, så peger de forskellige mennesker, jeg har arbejdet med uanset situationen på naturlige følelser af nærvær, indre ro, flow, uovervindelighed, kreativitet, mod osv. Følelser, der opstår naturligt uden særlig træning eller forud programmering. De forklarer også, at det kan føles som, at de bevæger sig med en særlig ro og overblik selv i virkelig hektiske eller meget krævende situationer. Og når de forstyrrende tanker kommer forbi, så får de lov til at passere i stedet for, at de skal behandles.

Den bevidsthed og det naturlige mentale flow inde i dem giver dem mulighed for at se flere perspektiver, vurdere mulighederne bedre og træffe kvalitetsbeslutninger. Så når du gerne vil fremme unikke og ubesværede præstationer i dig selv og dit team, handler det i langt højere grad om, at du forstår designet, og lader det arbejde for dig, så high performance bliver naturlig.

Separate virkeligheder

En anden fascinerende ting, vores tanker gør, er at skabe vores billede af verden så overbevisende, at vi tror på, at det er virkeligheden. Og det kan komme i vejen for os selv og vores præstationer.

Forestil dig, at du lige har siddet til et møde med alle dine kollegaer, og I har haft alle de sædvanlige emner på bordet. Så snart I kommer ud fra lokalet, så fører jeg jer videre til hvert jeres lokale, hvor jeg interviewer jer om mødet. Hvordan det gik, relevansen, kvaliteten, hvordan de andre bidrog, hvordan du bidrog, hvad der er besluttet, hvem der gør hvad, det generelle udbytte, værdien af din investerede tid målt imod, hvad du eller andre kunne have brugt tiden på etc.

Det interessante her er ikke, at vi oplever tingene forskelligt. Det fascinerende er, at du ikke oplever mødet, de andre og udbyttet. Du oplever dine tanker om mødet, de andre og udbyttet og de tanker skaber din virkelighed. Og den virkelighed kan skifte med dine tanker. Det betyder, at dine tanker om mødet kan skifte, når du får det på afstand, når du forstår mere om meningen bag, når du hører, hvorfor en kollega var så stille osv.

Når vi indser og anerkender, at vi alle lever i separate virkeligheder skabt af ‘tanke’, der i øvrigt skifter med nye tanker, så ændrer det fundamentalt vores måde at møde hinanden på, måden vi diskuterer på, og måden vi forbliver åbne for at skifte ‘virkelighed’ i stedet for blot at søge bekræftelse på vores umiddelbare ‘virkelighed’.

Mange hilsner

Mads

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *