Få succes med forandringer - Coach og Trusted Advisor Mads Qwist

Succesfuld forandringsledelse

Vi lever i forandringer, og det har vi altid gjort. Vi mennesker er designet og udviklet til at skabe og håndtere forandringer, men vi er kommet i vejen for os selv og hinanden.

Virkeligheden på mange arbejdspladser er, at mange ledere og medarbejdere har mistet pusten i forandringerne. Rigtig mange oplever et stigende pres af forandringstempoet, forandringernes kompleksitet og fra tid til anden den umiddelbart manglende mening med forandringerne.

De vil så gerne forstå, kontrollere og mestre forandringerne fra første dag - og når de ikke kan det, bliver det svært for dem, og det smitter ofte af på omgivelserne.

Nøglen til succesfuld forandringsledelse for både dig selv, dit team og jeres organisation begynder med at forstå den mentale side af forandringer og i særdeleshed den individuelle og kollektive forandringskapacitet.

Vi skaber vores oplevelse af livet, hverdagen og forandringer indefra og ud. Det betyder, at det ikke er forandringen, tempoet, kompleksiteten eller kommunikationen, der skaber min (lederens, medarbejdernes og organisationens) oplevelse. Det er til enhver tid mig og mine tanker, der skaber min oplevelse. Og derfor bliver mit mentale overskud (forandringskapacitet) en afgørende faktor.


Succesfulde forandringer er derfor stærkt hjulpet på vej af forandringsledere og -agenter, der forstår de mentale processer, så de kan møde dem og se dem, for hvad de er.

Når vi målrettet arbejder med forandringskapaciteten og de mentale processer, øger vi klarheden og dermed kvaliteten i samtalen om forandringen. Endnu flere vil se og forstå forandringen eller søge at forstå. Med et løft til den kollektive bevidsthed stiger følelsen af fællesskab, og vi begynder naturligt at arbejde sammen og støtte hinanden igennem forandringer til den ønskede succes.

Foredraget vil kaste lys over det mentale design og de fundamentale psykologiske principper, der altid er med i ligningen, hvor der er mennesker involveret. Der vil blive stillet skarpt på forandringskapacitet både som organisatorisk, kollektiv og individuel ressource, samt hvordan du som leder kan arbejde med det.

Du vil efter foredraget opdage, at forandringer og det at lede forandringer ofte er lettere gjort end alt det, der bliver sagt. Du vil stå skarpere og stærkere i forandringer af alle størrelser og kompleksitet, og du kan hjælpe dem omkring dig til det samme.

Sådan styrker du forandringskapaciteten, fremmer fællesskabet og sikrer fremdrift!

Om Mads Qwist

Mads’ force er hans evne til at tale i øjenhøjde til de specifikke ledere, ledergrupper eller teams, han er sammen med. Uanset om det er ledere i Danske Bank eller Politiet, akademikere i kommunen eller en gruppe håndværkere, formår han at tale direkte til og med de involverede.

Lederne og medarbejderne møder trofast ind hver dag. Lad os sammen sikre, at I får det absolut bedste ud af dem. Det er sund fornuft og en rigtig god forretning.

Læs mere om Mads Qwist