Ledersparring - Coach og Trusted Advisor Mads Qwist

Ledersparring

Jeg tror på, at du har alt, hvad der skal til for at få succes som leder og som menneske, men jeg ved også, at du har et ubevidst og uforløst mentalt potentiale til at skabe unikke og ubesværede præstationer i alle områder af dit liv.

Udover dine traditionelle og trofaste ressourcer som din intelligens, dine kompetencer og dine erfaringer, har du en potent mental ressource (State of Mind), der hele tiden er der for at støtte og styrke dig i dit lederskab - både på arbejdet og privat.

Det er den ressource, som alle ledere trækker på dagligt uden at vide det, og den ressource de ubevidst savner, når tankerne om de mange ubesvarede spørgsmål, vigtige relationer, kritiske beslutninger og ukendte faktorer fylder bevidstheden.

Du er eksperten i dit liv og på dit arbejde. Jeg er eksperten i, hvordan det menneskelige mentale design fungerer,
og hvordan indsigten i State of Mind kan gøre en afgørende forskel for dig og dine præstationer uanset felt og ambitioner.

Jeg hjælper bl.a. ledere med at:

✓ Optimere deres ledelsesperformance
✓ Træffe vigtige (og komplekse) beslutninger
✓ Frisætte kreativiteten og modet
✓ Udvikle sit team

Hvis du kan mærke, at du gerne vil møde dine ambitioner og udfordringer med mere ro og større klarhed, så tilbyder jeg en uforpligtende samtale, hvor vi begge kan mærke efter, om der er grundlag for et samarbejde.

Du er velkommen til at ringe eller skrive, så finder vi tid til en indledende snak.
 

Det er ofte lettere gjort end sagt

Vi har fået en tendens til at komplicere ting med viden, data, teorier og modeller. Vi tænker, analyserer, holder møder og lægger planer, men vi glipper nærværet, nysgerrigheden og modet til at gøre det rigtige lige nu.

Vil du skrue op for dit mentale overskud?
 

Erfaren lederudvikler

Jeg har arbejdet med menneskets mentale design i X år og har gennemført flere lederudviklingsforløb i forskellige brancher med forskellige formål.

Mads Qwist
Mentale kompetencer
Jeg har udviklet de mentale kompetencer for alle ledere (fra topledelsen til teamlederne) i en skandinavisk finanskoncern, så de bedre og mere effektivt kunne arbejde med deres Performance 2,0 strategi.

Målet var at styrke lederne til at have nærværende, nysgerrige og modige (ærlige) check-ins hver uge med alle medarbejdere.
Ledelseskultur
Jeg har udviklet ledelseskulturen i en dansk detailkoncern fra kontrol og kritik til ansvar og anerkendelse.

Målet var at øge det mentale overskud hos lederne, så de kunne skabe og sikre den gode kundeservice samt udvikle ejerskab og stærkt købmandskab.
Mentalt overskud
Trænet læger og sygeplejersker på danske traumecentre (skadestuer), så de har det mentale overskud til både at være ‘bedst når det gælder’ samt kreativitet og omstillingsparathed til at udvikle egen praksis.

Målet var at styrke relationer, udvikle rummeligheden og fremme deres naturlige resiliens.
Strategisk forskning
Jeg har inspireret nogle af verdens førende forskere til at udvikle et forskningsmiljø med mentalt overskud, nysgerrighed, fællesskab og en bevidst anvendelse af intuition (universel kreativitet).

Målet var at styrke fællesskabet blandt store egoer, bringe flere perspektiver i spil og åbne for at bruge det udokumenterede strategisk.
Forbundne fællesskaber
Jeg har udviklet og styrket mange ledergrupper fra stærke individualister med domæner til forbundne fællesskaber med nysgerrig åbenhed, værdiskabende sårbarhed, meninger og mod, lydhørhed og vigtigst af alt fælles fodslag.

Målet var at realisere det kæmpe menneskelige, faglige og forretningsmæssige potentiale, der er i alle ledergrupper og omsætte det til værdiskabende initiativer og konkrete resultater.