Lederudvikling - Coach og Trusted Advisor Mads Qwist

Lederudvikling

Målet med dette forløb er at hjælpe jer som ledere med at lykkes med præcis det, der er vigtigt for jer og for virksomheden. Midlet til målet er at give jer indsigt i det mentale design og evnen til at arbejde med jeres mentale overskud.

Det mentale overskud og klarhed (eller mangel på samme) afgør nemlig, hvordan vi som mennesker ser og oplever verden, vores omgivelser og vores muligheder. Naturligt og ubevidst bliver det udgangspunktet for jeres adfærd og jeres indsats som ledere.

Et fundamentalt arbejde
Når du som leder forstår dit mentale design – din State of Mind – og hvordan du kan arbejde aktivt med det, vil du mærke, hvor meget nemmere det er at finde og forløse potentialet i dig selv og dine medarbejdere.
Med større mentalt overskud og klarhed bliver I helt naturligt mere:
✓ Nærværende
✓ Nysgerrige
✓ Kreative
✓ Forbundne
✓ Modige
✓ Handlekraftige

I vil også opleve, at I bringer jeres faglighed og erfaringer i spil på en langt bedre og mere værdiskabende måde.

Jeg hjælper jer med at forstå, finde og forløse det store potentiale i de mennesker, der alligevel kommer hos jer hver eneste dag for at gøre deres bedste.
 

Det er ofte lettere gjort end sagt

Vi har fået en tendens til at komplicere ting med viden, data, teorier og modeller. Vi tænker, analyserer, holder møder og lægger planer, men vi glipper nærværet, nysgerrigheden og modet til at gøre det rigtige lige nu.

Vil du skrue op for dit mentale overskud?
 

Erfaren lederudvikler

Jeg har arbejdet med menneskets mentale design i mere end 10 år og har gennemført flere lederudviklingsforløb i forskellige brancher med forskellige formål.

Mads Qwist
Mentale kompetencer
Jeg har udviklet de mentale kompetencer for alle ledere (fra topledelsen til teamlederne) i en skandinavisk finanskoncern, så de bedre og mere effektivt kunne arbejde med deres Performance 2,0 strategi.

Målet var at styrke lederne til at have nærværende, nysgerrige og modige (ærlige) check-ins hver uge med alle medarbejdere.
Ledelseskultur
Jeg har udviklet ledelseskulturen i en dansk detailkoncern fra kontrol og kritik til ansvar og anerkendelse.

Målet var at øge det mentale overskud hos lederne, så de kunne skabe og sikre den gode kundeservice samt udvikle ejerskab og stærkt købmandskab.
Mentalt overskud
Trænet læger og sygeplejersker på danske traumecentre (skadestuer), så de har det mentale overskud til både at være ‘bedst når det gælder’ samt kreativitet og omstillingsparathed til at udvikle egen praksis.

Målet var at styrke relationer, udvikle rummeligheden og fremme deres naturlige resiliens.
Strategisk forskning
Jeg har inspireret nogle af verdens førende forskere til at udvikle et forskningsmiljø med mentalt overskud, nysgerrighed, fællesskab og en bevidst anvendelse af intuition (universel kreativitet).

Målet var at styrke fællesskabet blandt store egoer, bringe flere perspektiver i spil og åbne for at bruge det udokumenterede strategisk.
Forbundne fællesskaber
Jeg har udviklet og styrket mange ledergrupper fra stærke individualister med domæner til forbundne fællesskaber med nysgerrig åbenhed, værdiskabende sårbarhed, meninger og mod, lydhørhed og vigtigst af alt fælles fodslag.

Målet var at realisere det kæmpe menneskelige, faglige og forretningsmæssige potentiale, der er i alle ledergrupper og omsætte det til værdiskabende initiativer og konkrete resultater.