Teamudvikling - Coach og Trusted Advisor Mads Qwist

Teamudvikling

Succes er noget vi skaber sammen. Uanset hvor dygtig og hårdtarbejdende du eller den enkelte medarbejder er, er I som team og organisation afhængige af, at I spiller hinanden gode og lykkes sammen.

Det bedste er, at vi er designet til at være motiverede og arbejde godt sammen, og den vigtige opmærksomhed er, at der er så uendelig mange ting, der kan støje, udfordre kulturen, begrænse performance og komme i vejen for succes.

Derfor er investeringen i de ‘bløde’ temaer som indstillingen, samarbejdet, kulturen og forandringskapaciten i virkeligheden den bedste investering i bundlinjen - for uden personligt overskud, stærke teams, forandringskapacitet og en værdiskabende kultur realiseres potentialet ikke, og succes vil være overladt til held eller (for) hårdt arbejde.
Jeg kan bl.a. hjælpe jer med at udvikle:

✓ Winning Teams
✓ Værdiskabende og performancefremmende kultur og adfærd
✓ Mindset og adfærd, der gør os bedst, når det gælder
✓ Forandringskapacitet

Når du har et team eller en organisation, hvor du savner performance eller kan fornemme et uforløst potentiale, så giv dig selv tid til mærke, hvad vej I vil.

Alle forløb er unikke, og de starter med en uforpligtende dialog om, hvor I er, hvor I gerne vil hen, og hvordan jeg tror på, at jeg kan hjælpe jer.

 

Det er ofte lettere gjort end sagt

Vi har fået en tendens til at komplicere ting med viden, data, teorier og modeller. Vi tænker, analyserer, holder møder og lægger planer, men vi glipper nærværet, nysgerrigheden og modet til at gøre det rigtige lige nu.

Vil du skrue op for dit mentale overskud?
 

Erfaren teamudvikler

Jeg har arbejdet med menneskets mentale design i X år og har gennemført flere teamudviklingsforløb i forskellige brancher med forskellige formål.

Mads Qwist
Mentale kompetencer
Jeg har udviklet de mentale kompetencer for alle ledere (fra topledelsen til teamlederne) i en skandinavisk finanskoncern, så de bedre og mere effektivt kunne arbejde med deres Performance 2,0 strategi.

Målet var at styrke lederne til at have nærværende, nysgerrige og modige (ærlige) check-ins hver uge med alle medarbejdere.
Ledelseskultur
Jeg har udviklet ledelseskulturen i en dansk detailkoncern fra kontrol og kritik til ansvar og anerkendelse.

Målet var at øge det mentale overskud hos lederne, så de kunne skabe og sikre den gode kundeservice samt udvikle ejerskab og stærkt købmandskab.
Mentalt overskud
Trænet læger og sygeplejersker på danske traumecentre (skadestuer), så de har det mentale overskud til både at være ‘bedst når det gælder’ samt kreativitet og omstillingsparathed til at udvikle egen praksis.

Målet var at styrke relationer, udvikle rummeligheden og fremme deres naturlige resiliens.
Strategisk forskning
Jeg har inspireret nogle af verdens førende forskere til at udvikle et forskningsmiljø med mentalt overskud, nysgerrighed, fællesskab og en bevidst anvendelse af intuition (universel kreativitet).

Målet var at styrke fællesskabet blandt store egoer, bringe flere perspektiver i spil og åbne for at bruge det udokumenterede strategisk.
Forbundne fællesskaber
Jeg har udviklet og styrket mange ledergrupper fra stærke individualister med domæner til forbundne fællesskaber med nysgerrig åbenhed, værdiskabende sårbarhed, meninger og mod, lydhørhed og vigtigst af alt fælles fodslag.

Målet var at realisere det kæmpe menneskelige, faglige og forretningsmæssige potentiale, der er i alle ledergrupper og omsætte det til værdiskabende initiativer og konkrete resultater.